Selecteer een pagina

BA-verzekering

BA-VERZEKERING:

S-Protection BV, Telecomlaan 8, 1831 Diegem, BE 0600.884.910, is verzekerd tegen lichamelijke of materiële schade die voortvloeien uit de uitoefening van zijn activiteiten inzake private veiligheid. De benadeelden kunnen zich wenden tot Amlin Insurance, Koning Albert-II laan 37, 1030 Brussel. Het polisnummer is 99.523.425.